Nu ook leefstijl sessies op basis van de OERsterk principes

Aanvaarding betekent ergens mee akkoord gaan.

Soms heb je aanvaarding nodig om zelf goed in je familiesysteem te gaan staan, ook wanneer je ouders emotioneel afwezig zijn geweest. 

Om vandaag te overleven ben je niet meer afhankelijk van de zorgt van je ouders. Ze hebben gegeven wat ze je konden geven en bijna altijd is dat genoeg. Ouders zijn een package deal: al het mooie, minder mooie en alles waar je naar verlangt en nooit zult krijgen. Vaak verwijt je hen dat zij jou niet zien. De vraag is kan jij hen zien? Want zien is de gehele package deal aanvaarden. Als je hen afwijst of blijft vallen over wat er niet was, zie alleen het minder mooie van de package deal. De kunst is om zowel rationeel als emotioneel een adequaat antwoord te vinden op ‘wat is van mij en wat is van de ander’. Je laat los wat niet van jou is en geeft eventueel feedback en stelt grenzen. Wat van jou is, kijk je aan en doorleef dat ook in je lichaam voor de emotionele verwerking. Hiermee kom je op jouw plek in de fontein, waarbij je je behoeftigheid opheft. Dan zorg je extra goed voor je kinderen en kan al hun energie naar henzelf gaan in plaats van het opvullen van de leegte en behoeften van de ouders. En dan stroomt het weer!